Terug naar 'Home'
BermBeveiliging Nederland BV

Bij de aanleg van een nieuwe weg, de reconstructie van een weg of groot onderhoud aan een weg is verkeersveiligheid een belangrijk doel. Een weg met een berm waarin geen gevaarlijke voorwerpen voorkomen heeft de voorkeur. Een dergelijke berm is niet altijd mogelijk. In die gevallen zorgen geleiderails, barriers of obstakelbeveiligers voor zoveel mogelijk veiligheid voor de weggebruikers.

Een advies over een veilige berminrichting wordt uitvoerbaar na engineering van het advies. BermBeveiliging Nederland heeft ruime ervaring met het engineren van adviezen. Het maken van dwarsprofielen, (plaatsings)tabellen en werktekeningen zijn concrete voorbeelden van deze werkzaamheden. In die gevallen waarin standaard oplossingen niet inzetbaar zijn, is het mogelijk het ontwerp en engineering van maatwerk te verzorgen.

[Home] [Advies] [Engineering] [Helpdesk] [Kennisplatform] [Contact] [Disclaimer]