Terug naar 'Home'

 Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan BermBeveiliging Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Deze site bevat links naar internetsites die niet onder het beheer van de BermBeveiliging Nederland vallen. BermBeveiliging Nederland is echter op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.

Vertrouwelijke behandeling van uw gegevens

BermBeveiliging Nederland verstrekt geen gegevens van bezoekers/gebruikers aan derden.

Rechthebbende

BermBeveiliging Nederland gaat bij de samenstelling van deze site uiterst zorgvuldig te werk. Alvorens afbeeldingen op de site worden geplaatst, wordt getracht de rechthebbende van de afbeelding te achterhalen. Mocht u desondanks een afbeelding op deze site aantreffen waarvoor u als rechthebbende geen toestemming heeft verleend, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken per e-mail.
 

[Home] [Advies] [Engineering] [Helpdesk] [Kennisplatform] [Contact] [Disclaimer]