Terug naar 'Home'
BermBeveiliging Nederland BV

Bij de aanleg van een nieuwe weg, de reconstructie van een weg of groot onderhoud aan een weg is verkeersveiligheid een belangrijk doel. Een weg met een berm waarin geen gevaarlijke voorwerpen voorkomen heeft de voorkeur. Een dergelijke berm is niet altijd mogelijk. In die gevallen zorgen geleiderails, barriers of obstakelbeveiligers voor zoveel mogelijk veiligheid voor de weggebruikers.

Bij het veilig inrichten van een berm spelen factoren als Europese normen, nationale richtlijnen, diverse wetgeving, verkeersintensiteit en soort weg een rol. Bij het geven van adviezen wordt met verschillende factoren rekening gehouden. BermBeveiliging Nederland heeft ruime ervaring met het geven van adviezen op het gebied van berminrichting. Naast adviezen over het blijvend (permanent) inrichten van een wegberm worden ook adviezen gegeven over het inrichten van een berm bij wegwerkzaamheden (Werk in Uitvoering, WiU).
 

[Home] [Advies] [Engineering] [Helpdesk] [Kennisplatform] [Contact] [Disclaimer]